ANUNT PROGRAMUL COMERT SI SERVICII DE PIATA 2018

21/09/2018

În conformitate cu prevederile procedurii de implementare a Programului, Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM publică pe site-ul instituției lista cu solicitanţii acceptaţi în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii, în ordinea punctajelor calculate automat.La punctaje egale au prevalat:- numărul de locuri de muncă nou create;- numărul mediu de salariaţi la 31.12.2017; – valoarea procentului aferent aportului propriu;- valoarea profitului din exploatare la 31.12.2017;- ponderea investiţiei în mijloace fixe prevăzute la pct.2.1, 2.2 (inclusiv echipamente IT-tehnică de calcul), 2.3.6.8.1 (electro și mototstivuitoare) din HG 2139/2004 sau obiecte de inventar asimilate acestora și software-uri necesare desfăşurării activităţii; – data si ora înscrierii în program.

Sursa: ANUNT PROGRAMUL COMERT SI SERVICII DE PIATA 2018