Ministerul fondurilor europene lansează cererea de propuneri de proiecte pentru comunitățile marginalizate rome

12/11/2015

În perioada 25.11.2015 – 25.01.2016, Ministerul Fondurilor Europene (prin Direcția Generală Programe Capital Uman) primește propuneri de proiecte care să vizeze ”Dezvoltarea Locală Integrată (360°) în comunitățile marginalizate rome”.”Venim din nou în sprijinul beneficiarilor și simplificăm sistemul, creând pentru prima dată posibilitatea ca beneficiarii să folosească opțiunea de costuri simplificate prin aplicarea finațării forfetare: cheltuielile indirecte din cadrul proiectului se vor deconta fără documente justificative, în cuantum de 15% din cheltuielile directe cu personalul”, a declarat Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica.Cerere de propuneri de proiecte vizează să reducă numărul de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome. Intervențiile sunt construite în consultare directă cu membrii comunității, în așa fel încât să răspundă nevoilor acesteia. Accentul se va pune pe relația strânsă de colaborare între comunitate, organizațiile non-guvernamentale și autoritățile locale.

Sursa: Ministerul fondurilor europene lansează cererea de propuneri de proiecte pentru comunitățile marginalizate rome