Scrierea si dezvoltarea proiectelor

Dezvoltarea proiectului reprezintă un serviciu complex, specializat, concentrat pe elaborarea şi depunerea aplicaţiei pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile.

Fondurile europene nerambursabile oferite organizaţiilor sunt create pentru a vă ajuta să aveţi angajaţi mai bine pregătiţi profesional, mai productivi, să vă creaţi planuri şi strategii de dezvoltare a resurselor umane, sa asiguraţi un mediu de lucru mai sănătos şi mai sigur angajaţilor, etc.

Serviciile de dezvoltare a proiectului oferite de către consultanţii BDD Strategy acoperă întregul proces de aplicare, de la conceperea ideii de proiect până la aprobarea acestuia şi vizează, în principal:

 • Pregătirea proiectului
 • Completarea cererii de finanţare
 • Depunerea cererii de finanţare în sistemul on-line ActionWeb
 • Depunerea documentaţiei Proiectului la Autoritatea de Management
 • Servicii de asistenţă în legătura cu monitorizarea evaluării Proiectului, până la aprobarea acestuia

Consultanţii BDD Strategy vă pot ajuta sa analizaţi oportunităţi pe care să le transformaţi în proiecte şi ulterior, să puneţi la punct instrumente de management şi control prin care să asiguraţi un impact maxim al utilizării fondurilor europene nerambursabile si, astfel, să vă dezvoltaţi afacerea.

Managementul proiectelor cu finanţare nerambursabilă

Aprobarea unui proiect cu finanţare nerambursabilă prin POSDRU nu garantează beneficiarilor o implementare şi finalizare cu succes a acestuia. Realizarea unui procent cât mai apropiat de 100%, de cheltuire şi rambursare a bugetului aprobat, depinde în cea mai mare măsură de un management al proiectului eficient.

Serviciile de management al proiectelor cu finanţare nerambursabilă sunt parte integrantă a serviciilor oferite de BDD Strategy. Obiectivul este de a optimiza beneficiile obţinute prin accesarea fondurilor şi de a eficientiza întregul proces de implementare a proiectelor finanţate.

Activitatile care fac obiectul contractului de consultanta in domeniul managementului de proiect sunt urmatoarele:

 1. Intocmirea Manualului de proceduri operationale ale proiectului;
 2. Monitorizarea tuturor activităţilor proiectului, derulate atât de către echipa de proiect a Beneficiarului cât şi de către Furnizori;
 3. Implementarea unui sistem de management al riscurilor (identificare, analiză, planificare, urmarire) prin întreţinerea unui Registru de Riscuri şi planificarea măsurilor de reducere;
 4. Planificarea activităţilor proiectului pentru încadrarea în graficul de implementare aprobat prin Contractul de Finanţare;
 5. Elaborarea previziunilor privind fluxurile de plăţi şi a graficului de rambursare astfel încât să fie respectate condiţiile impuse în Contractul de Finanţare:
 6. Sprijinirea Beneficiarului in ceea ce priveste derularea procedurilor de atribuire si managementul financiar al proiectului:
  • Intocmirea documentatiilor de atribuire pentru achizitionarea echipamentelor si serviciilor necesare implementarii proiectului;
  • Asigurarea expertizei tehnice necesare pentru evaluarea ofertelor din cadrul tuturor procedurilor de achiziţie organizate în cadrul proiectului
 7. Servicii de consultanta si asistenta pentru realizarea cererilor de avans si a cererilor de rambursare a cheltuielilor din cadrul proiectului;
 8. Monitorizarea activitatilor necesare pentru indeplinirea cerintelor minime de informare si publicitate a proiectului, conform normelor de vizibilitate ale U.E si Manualului de Identitate Vizuala;
 9. Supervizare tehnică:
  • Asigurarea expertizei necesare pentru evaluarea tehnica, receptia cantitativa si calitativa a echipamentelor, produselor si serviciilor achizitionate in cadrul proiectului;
  • Servicii de monitorizare si evaluare a activitatii Furnizorilor;
  • Managementul calităţii prin întretinerea unui registru de calitate;
  • Managementul schimbării – pregătirea şi aplicarea unei proceduri de tratare a cererilor de schimbare prin care să se asigure introducerea controlată a schimbărilor;
  • Umarirea livrabilelor proiectului si suport pentru acordarea acceptantei.
 10. Raportare catre Autoritatea de Management
  • Consultantul va elabora rapoartele lunare de stare cu privire la derularea activităţilor proiectului tehnic;
  • Monitorizarea continua, evaluarea proiectului si a rezultatelor obtinute si raportarea catre Beneficiar si autoritatile responsabile;
  • Servicii de consultanta si asistenta pentru elaborarea rapoartelor de progres, tehnice si financiare, corespondenta cu Autoritatea de Management, verificarea eligibilitatii cheltuielilor trimise spre decontare, verificarea inregistrarilor contabile.